За нас

"Левъл Плюс" ООД е учредено през 1999 г. и регистрирано от Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 817/11.02.1999 год. Неговите учредители са специалисти с дългогодишен опит в областта на информационните технологии, обединили усилията си за повишаване качеството на информационните услуги и инженеринговата дейност. Във фирмата си сътрудничат успешно опита и технологията на специалисти с над 20 години професионален опит, с енергията и новаторството на младите специалисти информатици.
Специалистите от екипа са работили в софтуерни фирми, банкови институции и търговски дружества.

"Левъл Плюс" ООД изцяло работи със собствен капитал, не ползва кредити и няма задължения към доставчици.

“Левъл Плюс” ООД е специализирано в създаване на оригинален програмен продукт за управление на човешките ресурси "ГЛОБАЛ - Персонал и Работна заплата", както и други разработки с подобна насоченост.

Ако Ви интересува нещо повече, можете да се свържете с нас.

Управител: Оля Маринова